2011年9月7日星期三

MINIT MESYUARAT

SJK (C) Chung Hua Rantau
Minit Mesyuarat Panitia Sains Kali Ke-3 Tahun 2011
        
        Tarikh         :  15 Julai  2011
Masa           :  3.30 pm
Tempat       :  Bilik Mesyuarat
Kehadiran  :  Pn. Kan Sou Fong (GB)                  Pn. Wong Mok Lian (GPK 1)
                        Pn. Yong Huei Bing (KP)               Pn. Liew Sau Kum (SU)
                        Pn. Lim Geok Kien                         Pn. Lee Ling Sze
                        Pn. Chin Kwee Seng                      Cik  Kon Lee Moi
                        Cik Tan Giok Moi                           Cik Tan Poh Mae
                        En. Wong You Mun  

1. Ucapan  Pengerusi
 Pengerusi  mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua guru  menghadiri mesyuarat   
 kali ketiga .

2. Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu
Dicadangkan  oleh  Pn  Lee Ling Sze dan disokong oleh Cik Tan Giok  Moi.

                                                                                                          Tindakan :  Maklumat
3. Keputusan Penilaian Bulan Mei  & Post Mortem
3.1 Keputusan mata pelajaran Sains dalam Penilaian Mei  adalah seperti berikut :
     
Kelas
Peratusan Kelulusan
Bil. Murid Lulus
Bil. Murid Gagal
1M
100%
22
0
1K
100%
22
0
2M
96.2%
26
1
2K
100%
25
0
3M
               100%
30
0
3K
100%
           30
0
4M
73.1%
26
7
4K
92.3%
26
2
5M
92.9%
28
2
5K
85.7%
28
4
6M
86.7%
30
4
6K
86.2%
29
4
3.2  Post Mortem
      3.2.1  Kebanyakan murid yang gagal dalam mata pelajaran Sains adalah murid  bangsa India    
      dan Melayu yang tidak  dapat menguasai   Bahasa Cina. Ini menyebabkan mereka tidak  
      memahami kehendak soalan  dan seterusnya tidak  dapat  menjawab soalan.
      3.2.2  Langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi murid-murid:
     a) Menekankan pengurusan kemahiran proses sains (KPS) dalam P&P.
     b) Melebihkan latihan terutamanya soalan Bahagian B.
     c) Mengulangi isi-isi kandungan penting agar memperkukuhkan pemahaman murid.
  d)  Pengukuhan dan pemulihan diadakan selepas P & P.
4.  KSSR Tahun 1
4.1  Guru-guru yang mengajar Dunia Sains Dan  Teknologi Tahun Satu  telah menjalankan Pentaksiran  Berasaskan Sekolah (PBS)  yang  telah dikemaskini selepas menghadiri Kursus  Penataran  Standard Dokumen  Prestasi  DST & TMK pada 26 Mei 2011 yang lalu dan akan meneruskan pentaksiran dari semasa ke semasa.
4.2  Bagi Modul TMK, guru-guru berkenaan telah dibekalkan  thumb drive  menyimpan  data atau hasil kerja segala  tugasan murid (Reka   ciptaan  daripada Program Paint dan sebagainya) yang  telah   dibuat  dalam komputer .
4.3  Segala P&P TMK perlu dijalankan dengan 6 kali setahun.
                                                                                                                      Maklumat  : Semua guru Sains
5. PEKA Sains
5.1  Keputusan PEKA murid  tahun 6  perlu  disiapkan pada bulan Julai  .
5.2 Borang individual  score perlu disiapkan sebelum November 2011 bagi Tahun 3 hingga  Tahun 5 .
5.3 Borang tersebut perlu disemak dan ditandatangani  oleh guru berkenaan dan Guru Besar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     Maklumat  : Guru Sains Tahun 3-6
6.  Pertandingan Sains dan Matematik
6.1  Cik Tan Poh Mae sedang  menguruskan pertandingan ini  yang akan dijalankan pada 5.8. 2011 .
6.3  Guru-guru Sains telah menyediakan 30 soalan sains dalam bentuk aneka pilihan dan telah diserahkan kepada Cik Tan .
                                                                                                Maklumat : Semua guru Sains & Matematik
7.  Bilik Sains                                                                                                                                   
7.1  Murid- murid telah mengunjungi  Pameran Sains mulai  11.7. 2011 selama   seminggu di bilik Sains.
7.2  Guru Besar telah  membeli  barangan kekurangan   seperti  magnet, kertas turas, kertas litmus    dan bateri.  Mikroskop yang baru juga dibekalkan dan disimpan di dalam bilik Sains.
                                                                                                 Maklumat : Semua guru Sains
8. Papan Kenyataan
8.1  Guru-guru yang akan ditugaskan untuk mengemaskinikan papan kenyataan pada bulan berkenaan  seperti berikut :
      Bulan
Nama Guru
Julai
Cik Tan Poh Mae,  Cik Tan Giok Moi  , Pn. Liew Sau Kum
9.  Hal-hal lain
Baki Peruntukan wang kerajaan bagi Sains hanya tinggal  sebanyak  RM103.42 hingga 24 Jun 2011.
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.30 petang.

Disediakan oleh,                                                        Disemak oleh,

_________________                                        ______________________
(LIEW SAU KUM )                                            (YONG HUEI BING)
    Setiausaha                                                             Ketua Panitia    
没有评论:

发表评论